Chương trình nghệ thuật ENTER Z

Chương trình nghệ thuật ENTER Z

Đây là chương trình thi kết thúc học phần “Biên tập, dàn dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật” của lớp Đại học Quản lý văn hóa 15.3, không nhằm mục đích thương mại.

Chương trình do tập thể Lớp Đại học Quản lý văn hóa 15.3, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật tổ chức dưới sự giảng dạy, hướng dẫn và cố vấn chuyên môn của TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; ThS- Biên đạo múa Nguyễn Hữu Vĩnh Khương; ThS- Biên đạo múa Võ Nguyễn Thành Nhân.

– Danh nghĩa tổ chức: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

– Đơn vị thực hiện: Lớp Đại học Quản lý văn hóa 15.3

– Tài trợ: Công ty Cổ phần Truyền thông Bright Star; Công ty TNHH TMDV Quảng cáo Truyền thông và Tổ chức sự kiện HESA

– Bảo trợ: Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

– Ca khúc có sử dụng trong chương trình: + Cải biên ca khúc “Số Nhọ”; Sáng tác: Huỳnh Hiền Năng + CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO BẠN VÀ TÔI Sáng tác: An Hiếu Lời thơ: Trần thị Quốc Hiền

error: Content is protected !!